Kısa Süreli Radyoterapi

Kısa radyoterapide bir hafta boyunca her gün 5 Gy/fraksiyonda toplamda 25 Gy olmak üzere verilip ardından ilk 10 gün içinde radikal rektum cerrahisi yapılır.

Kısa süreli ameliyat öncesi radyoterapden sonra daha uzun bekleme süresi ve sonrasında radikal rektum cerrahisi diğer bir seçenektir. Ancak standart olan kısa radyoterapiden 10 gün sonra ameliyatı gerçekleştirilmektedir. ⠀

Kısa radyoterapi sonrası geç dönemde ameliyat yaklaşımı, kısa süreli radyoterapi ve hemen ameliyat seçeneği ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlara yol açan bir alternatiftir. ⠀

Uzun Süreli Radyoterapi

Ameliyat öncesi MR ile değerlendirmede eğer temiz CRM(cerrahi sınır) ile kitlenin çıkarılması şansının düşük olduğu öngörülürse, uzun süreli kemoradyoterapi önerilir. Aksi takdirde, kısa ya da uzun kemoradyoterapi uygulanabilir.

Bu seçimde cerrahın alışkanlığı ve radyasyon onkoloğunun kararı belirleyici olur. Bununla birlikte, daha yeni kanıtlar, öngörülen rezeksiyon sınırı (CRM ) risk altında olsa bile uzun KRT veya kısa RT’nin ardından cerrahi öncesi oksaliplatin/lökovorin/florourasil ile kemoterapi uygulaması ile benzer R0 ( tümörlerin tam çıkartılması ) rezeksiyon ve hastalıksız yaşam süresi oranlarına ulaşıldığını göstermektedir. Yani bazı hastalarda bekleme süresinde kemoterapi uygulanabilir.

 

Radyoterapi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen TIKLAYIN.