Anal Fistülde Yeni Teknolojiler Ne Kadar Başarılı?

Anal apse makat bölgesinde içi cerahatle dolu enfekte bir boşluktur. Anal fistül ise hemen her zaman önceden var olan bir apsenin bir tünel yoluyla makat civarındaki kasların üzerindeki cilde açılmasıdır. Anal fistülde makatın içinde bir iç delik ve makatın dışında deride bir dış delik ve bu iki deliği birleştiren bir tünel söz konusudur. Tünelin seyrettiği yol ve uzunluğuna bağlı olarak tedavisi güçlükler arz eder. Makatta apse makatın içindeki ufak bir bezin iltihabı nedeniyle oluşur.

Deri yoluyla anal beze ulaşan mikroplar apseye neden olur. Kabızlık, ishal, inflamatuar barsak hastalıkları gibi durumlar bu enfeksiyonu kolaylaştırabilir.

Anal fistülün sebebi nedir?

Anal apselerin yaklaşık yarısı tanı esnasında fistülleşmiştir. Apse boşaltıldıktan sonra anal bezden cilde açılan tünel kaybolmuyorsa, ciltte bir delik oluşmuş ve buradan sürekli iltihabi akıntı oluyorsa apse fistüle dönüşmüş demektir. Dış delik dışkı ile tıkandığında tekrarlayan apselere yol açar. Hasta hem sürekli bir akıntıdan hem de ara ara oluşan apselerden yakınmaya başlar. Fistüller genellikle apselerin içeri ve dışarı açılmasıyla oluşur. Nal fistül tedavisi kolay değildir!

Fistüller kendiliğinden iyileşir mi?

Anal fistüller kendiliğinden iyileşmez. Cerrahi müdahale gerekir. Basit fistüllerde makat kaslarının (anal sfinkteri) küçük bir kısmının kesilerek tünelin iç ve dış ağızlarını birleştirmek böylelikle tüneli bir oluk haline getirmek ve kendiliğinden iyileşmeye bırakmak şeklinde gerçekleştirilir. Bir fistülün basit ya da karmaşık olup olmadığı fistül tünelinin makat kaslarını ne kadar içerdiği ile belli olur.

Pek çok hastada tünelin seyri ve uzunluğu nedeni ile makat kaslarını içerecek biçimde kesme işlemi yapılamaz. İşte bu hastaların tedavileri tecrübeli kolorektal cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Makatta kalıcı bir hasar oluşursa hastada dışkısını tutamama gibi ciddi bir sorun oluşur. Yapılacak girişimin makat kaslarında güçsüzlük oluşturmaması ama fistülü de tedavi etmesi gerekir.

[blockquote text=”Bu yüzyıllardır cerrahlar için büyük bir sorundur ve tüm teknolojik gelişmelere rağmen kolay bir çözüm hala bulunamamıştır.” show_quote_icon=”no” text_color=”#4d4d4d” width=”95″ border_color=”#ededed”]

Lazer Mucize mi?

Fistül tüneline dışarıdan bir katater sokarak iç deliğe ulaşmak bunu yakarak kapatmak, sonra bütün tüneli lazer ile yakarak kapatmak ve nihayetinde dış deliği yakarak kapatmak mümkündür. Bu işlem sırasında lazer ışını tünelin sadece 2 mm dışını etkilediğinden makat kasları zarar görmemektedir. İşlemin en büyük avantajı budur. Her yenilik gibi bu yöntem de büyük başarı oranları ile piyasaya sürülmüştür. Hatta, ilk tıbbi araştırma sonuçlarında %80-90 başarı oranı bildirilmiştir. Bu yayınlardaki hasta sayısı azdır ve takip süresi kısadır.

Başarı oranı nasıl acaba?

Benim yaklaşık 150 hastada elde ettiğim sonuçlar daha mütevazıdır. Hastaları 1 yıldan uzun süre takip ettiğinizde lazer ile başarı ortalama %50 civarındadır. Alet SGK geri ödeme listesinde olmadığı için hastaya ek maddi külfet oluşturmaktadır. Buna rağmen kolay uygulanması, işlemden sonra yara, yara bakımı gerektirmemesi ve makat kaslarına zarar vermemesi gibi ciddi avantajları olduğunu söylemeliyim.