TELEFON
+90 232 908 00 22
E-MAIL
info@cemterzi.com.tr

Türkiye'nin sağlık reçetesi

Sağlık alanında artan özelleştirmeler, aile hekimliği sistemi ve şehir hastanelerini eleştiren Prof. Dr. Cem Terzi, Türkiye'nin sağlık reçetesinin sosyalizasyon modelinden geçtiğini söyledi.

Sürekli Geriledi:

Türkiye'de 1980'li yıllarla beraber kendini göstermeye başlayan neoliberal politikalar sonucu olarak birçok alanda başlatılan özelleştirmelerden sağlık alanı da payını aldı. Sağlıkta özelleştirme anlamına gelen dönüşüm programının temelini aile hekimliği, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik kurumlarının tek elde birleştirilmesi oluşturdu.

Sağlık alanında özelleştirme faaliyetleri yoğunlaşsa da sağlık göstergeleri ne yazık ki düzelmedi, sürekli geriledi. Prof. Dr. Cem Terzi neoliberal sağlık politikalarının Türkiye'deki uygulamalarını anlatarak Türkiye'nin sağlık reçetesinin de verdi.

Sosyalizasyon Yasası:

Prof. Dr. Terzi, ülkemizde sağlık alanında yaşanan tek olumlu gelişmenin 60'lı yollarda çıkarılan, sağlığa bütüncül yaklaşımı ve koruyucu hekimlik anlayışını öne çıkaran "Sosyalizasyon Yasası" olduğunu savundu. Sağlıkta dönüşüm programı sürecinde sağlık ocaklarının tasfiye edilerek aile hekimliklerinin kurulmasını eleştiren Prof. Dr. Terzi, bütçedeki "kara delik" olarak adlandırılan şehir hastanelerine ilişkin "Dev hastaneler inşa ederek sağlıklı bir ulus yaratamazsınız. Asıl mesele hastalıkları önlemek için önceden alınacak tedbirlerdir" ifadelerini kullandı.

Kamu Anlayışı:

Sağlığın sosyal belirleyiciler ile desteklenmediğini söyleyen Terzi, "Halkın, sağlık politikaları ve hizmetinin organizasyonunda  yer alacağı bir kamucu anlayışa geçilmesi gerekiyor" dedi.

 

Prof. Dr. M. Cem Terzi'ye soru sormak için: 

Her hakkı Prof.Dr. M.Cem TERZİ'e aittir. Copyright © 2021