Çevresel Rezeksiyon Sınırı (ÇRS) Durumu

Rektumu çevreleyen içerisinde lenf bezlerinin de olduğu yağ dokusu ve bu yapıları saran bir kılıf mevcut olup buna mezorektum denilir.

Tümörün bu kılıfa uzaklığının ölçülmesi ÇRS’yi belirler. Bu kılıf tümörden uzaksa nüks riski çok düşüktür.

Nüks açısından en önemli faktör cerrahide temiz ÇRS elde edilememiş olmasıdır. ÇRS’de kanser varsa nüks neredeyse kaçınılmazdır. Bu yüzden titiz bir cerrahi teknik çok önemlidir.