Kolorektal kanser vakalarının yaklaşık %10’u 50 yaşın altındaki bireylerde teşhis edilir. Genç yaşta başlayan rektum kanseri görülme sıklığı artış göstermektedir. Ailesinde kolorektal kanser veya ilerlemiş adenomları (kanserli olmayan tümörler) olanlar ve artmış risk ile ilişkili kalıtsal genetik sendromları olanlarda taramalara 50 yaşından erken başlaması önerilir.

Kolorektal kanserle ilişkili olabilecek belirtileri olan 50 yaş altı bireylerin hekime başvurmaları gerekir, böylece uygun testler yapılabilir.⠀


Ekstra bilgi:

Ülkemizde Kolon Kanserinin Önemi

Kalın bağırsak kanseri, diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, kalın bağırsak kanseri yani kolon ve rektum kanserleri kadında ikinci, erkekte üçüncü sıklıkta rastlanan kanser tipidir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı başka bir çalışmada ise, hastanelerde yatan hasta listesine göre akciğer ve meme kanserinden sonra kalın bağırsak kanseri üçüncü sıklıkta yer almaktadır.

Batı toplumunda yapılan çalışmalarda kalın bağırsak kanseri gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa’da oldukça sık gözlenen ve de kansere bağlı ölümlerin önemli bir kısmını oluşturan bir hastalıktır.

Bu rakamlar oldukça ürkütücü olmasına karşın hastalıkla ilgili iki noktanın çok iyi bilinmesi gereklidir.

  • Kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalıktır.
  • Kalın bağırsak kanseri, erken evrede yakalandığında tam şifa ile tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır.

Kolon Kanseri Bağırsağın En Sık Hangi Bölgesinde Görülür?

Kalın bağırsak kanseri, en sık bağırsağın sol tarafında yani inen kolon ve kalın bağırsağın son bölümü rektum denilen kısmında görülür.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalındaki son 15 yıllık seride de görüldüğü gibi kanser kalın bağırsağın makata (anüse) yakın olan son kısımlarında yani inen kolon, sigmoid, rektosigmoid ve rektum bölümlerinde daha fazla oluşmaktadır.

Batı toplumundaki serilerde de kalın bağırsak kanserinin bağırsak içindeki dağılımı, buna çok benzemektedir.