Genler ve kalın bağırsak kanseri oluşumunun ilişkisi oldukça karmaşıktır. Bu bölümde gen ve genlerin kanser gelişimindeki rolleri hakkında olabildiğince sadeleştirilmiş bilgi verilecektir.

Basit olarak genler, canlının bazı özelliklerini taşır. Genler hücrenin çekirdeğinde bulunan, kromozomlar içindeki özel birimlerdir. Her genin birbirinden farklı görevleri vardır. Saçımızın renginden parmak şeklimize, kan grubumuza kadar tüm özelliklerimizin belirlenmesinde ve ortaya çıkmasında belirleyicidirler.

Kromozom

Kromozom

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genler canlının bazı özelliklerinden sorumludur. Canlının tüm özelliklerini belirleyen genetik yapımız ve çevresel faktörlerin tümüdür. Kısaca canlıların tüm özellikleri “fenotip” olarak adlandırılır ve basit bir formül ile ifade edilecek olursa;

Fenotip = Genotip + Çevre
Canlının Tüm
Özellikleri
Genetik Faktörlerin
Tümü
Çevresel Faktörlerin Tümü
Beslenme, yaşam şekli, alışkanlıklar vb.

Yani canlının bazı özelliklerinin daha çok genleri tarafından, bazılarının ise daha çok çevresel faktörler tarafından belirlendiği söylenebilir. Kalıtım yoluyla ebeveynlerimizden (anne ve babamızdan) bize geçen ve zaman içinde bir miktar değişime uğrayan genlerimiz, hayat alışkanlıklarımızla beraber çalışarak bizim özelliklerimizi belirler. Bu genler, çocukların tüm yapı taşları olan proteinlerinin düzenli üretimi için gereklidir. Ancak kalıtımla anne ve babadan gelen hasarlı genler çocuğa geçerse bazı normal olması gereken protein üretimleri yapılamaz. Bunun sonucunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir ki kalın bağırsak kanseri de bunlardan biridir.

Kanser üzerine daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

Kanser ve DNA ilişkisi hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.