Lenfovasküler İnvazyon

Tümör hücrelerinin organın çevresinde bulunan lenf damarlarını tutmasına lenfovaskuler invazyon denir. Olumsuz bir özelliktir. ⠀