Patolojik TNM Evresi

Amerikan Birleşik Kanser Komitesi’nin (American Joint Committee on Cancer, AJCC) belli aralıklarla kanser evrelemelerini güncellemektedir.

Buna göre yapılan sınıflandırmaların genel çerçevesi aşağıdaki gibi olmakla birlikte evreler bu sınıflandırmalar üzerinden çeşitlenir.

 

(T) Tümör bağırsak duvarında hangi katmanları tutmuştur ve çevre dokulara yayılım olmuş mudur?

T yükseldikçe nüks(tekrarlama) riski artar. (T1, T2, T3, T4)⠀

(N) Kanserli tümörün olduğu bölgedeki lenf bezlerini (N) tutması

Genellikle kanser hücrelerinin ilk yayılım durağı lenf bezleridir. Lenf bezi tutulmuşsa nüks riski artar. ⠀

(M) Kanserin vücudun başka organlarına yayılmasına uzak organ metastazı denir.

Rektum kanserlerinin en sık uzak organ metastazı karaciğer ve akciğerdir.