Rektum Kanseri Risk Faktörlerine Göre Tedavi

TEM (transanal endoskopik mikrocerrahi) teknik olarak, tümörü makat yolundan çıkarma işlemine (klasik lokal eksizyona) kıyasla rektum tümörlerinin daha düzgün, tek parça (en-blok), tam kalınlıkta çıkarılmasına imkan sağlar.

TEM erken evre (T1) ve lenf bezlerine sıçramamış tümörlerde kullanılan bir cerrahi işlemidir. Klasik lokal eksizyonla ya da diğer cerrahi işlemlerle kıyaslandığında benzer hatta daha iyi onkolojik sonuçlar (nüks ve metastaz açısından) sağlayabilir. Tümörün lokal olarak çıkartılmasından sonra tümörün tekrar ortaya çıkması (nüks etmesi ) sıklıkla tümör yatağında olur.

Eğer lokal eksizyon sonrasında yapılan patolojik incelemede, tümör daha ileri evre olarak saptanırsa (örneğin T1 olduğu düşünülen bir tümör T2 ya da T3 çıkarsa) cerrahi tedaviye ek olarak, ameliyat sonrası kemoradyoterapi (KRT) verilmesinin lokal nüksü önlemedeki değeri kanıtlanmamıştır. Radikal; büyük cerrahi (TME) bu hastalarda ve nüks eden hastalarda standart kurtarma (‘’salvage’’) seçeneği olmaya devam etmektedir.

Yani radyolojik evrelemede erken evre olduğu düşünülen bu yüzden karından büyük ameliyat yerine makattan çıkarılan bir tümörün asıl evresi, patolojik incelemede daha ileri çıkarsa hastaya büyük, radikal ameliyat yapılması gerekir.

Cerrahiyi kaldıramayacak hastalarda lokal cerrahiye alternatif olarak lokal radyoterapi de tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.