Transanal Endoskopik Mikrocerrahi

Çok erken evre ve düşük dereceli rektum kanserlerinde tümörün bölgesel çıkartılması tedavi için yeterlidir.

Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM) denilen bu yöntemde anal kanaldan kolonoskop benzeri bir cihazla makattan rektum içine girilip tümör bölgesel olarak çıkartılır. Bu bir çeşit lokal eksizyondur. Fakat bu tedavi yaklaşımı sadece erken evre kT1N0 tümörler için düşünülebilir. Daha ileri T-evresindeki hastalar için örneğin T2N0 tümörler için bu tedavi yöntemi uygun değildir.

Böyle bir hastada TEM, ancak radikal cerrahi için yüksek risk taşıyan hastalarda, hasta ile konuyu tartıştıktan sonra uygun olabilir. Daha ileri T evresindeki tümörler ya da lenf bezi tutulumu olan tümörlerin lokal eksizyonu tümörün aynı bölgede tekrar oluşması (lokal nüks) riski taşır.⠀


TEM, klasik lokal eksizyon tekniğine kıyasla daha gelişmiş bir cerrahi yöntemdir; rektum tümörlerinin daha düzgün, tek parça halinde, tam kalınlıkta bölgesel çıkarılmasına imkan sağlar.⠀

kT1N0 (klinik olarak lenf nodu negatif) rektum kanserlerinde, Transanal Endoskopik Mikrocerrahi-TEM, makat işlevlerinden ödün vermeden, radikal rektum cerrahisi (Total Mezorektal Eksizyon) ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar sağlayabilir. TEM ile tümörün lokal eksizyonundan sonra patolojik değerlendirmede daha ileri T evresi saptanırsa , adjuvan kemoradyoterapi (KRT)’nin lokal nüksü önlemedeki değeri kanıtlanmamıştır ve bu hastalarda radikal rektum cerrahisi yapılmalıdır. ⠀