İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Hipertermik intraperitoneal kemoterapi, yani HIPEK, cerrahi operasyon sırasında doğrudan karına (abdomene) uygulanan bir sıcak kemoterapi tedavi yöntemidir.Tüm vücutta dolaşan/yayılan sistemik kemoterapinin aksine, HIPEK doğrudan sadece karın içindeki (abdomendeki) kanser hücrelerine nüfuz etmektedir. Bu yöntem sayesinde, daha yüksek dozlarda kemoterapi uygulanabilmektedir. Solüsyonun ısıtılması/sıcak olması,...