Prof. Dr. M. Cem TERZİ | Divertiküler Bağırsak Hastalığı Nedir?

Divertiküler Bağırsak Hastalığı Nedir?

Divertiküler Bağırsak Hastalığı Nedir?

Divertiküler hastalık veya diğer adı ile divertiküloz kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıfladığı belirli alanlarda dışarıya doğru cepleşmesi veya fıtıklaşmasıdır. En sık olarak bağırsak içi basıncın artmasına bağlı olarak, kalın bağırsağın nispeten makata yakın olan ‘sigmoid kolon’ adlı bölümünde görülürler. Genellikle 40 yaştan sonra yaşla orantılı olarak artarak görülürler.

Belirtiler: 

Divertiküler hastalık veya divertikülozis ağırlıklı olarak; kramp tarzında karın ağrısı, karında gaz, karında şişkinlik hissi, kabızlık, ishal, bulantı, kusma, idrar yaparken yanma gibi yakınmalar görülür.

Komplike divertiküler hastalık:

Divertiküllerde: iltihaplanma (divertikülit), kanama, delinme, bağırsak fistülü, bağırsak düğümlenmesi  ve apse gibi komplikasyonlar geliştiğinde komplike divertiküler hastalık adını alır.

Risk faktörleri

İleri yaş, kabızlık, liften fakir beslenme, kırmızı etin fazla tüketilmesi, şişmanlık ve hareketsizlik bağırsak divertikülü oluşumu için zemin hazırlar.

Tanı:

Bağırsak divertikülü tanısında ilaçlı bilgisayarlı tomografi, kolonoskopi, sanal kolonoskopi ve ilaçlı bağırsak filmi  gibi tetkikler yapılır. Kan tetkiki ile bağırsak divertikülü tanısı koyabilmek mümkün değildir.

Tedavi:

Bağırsak divertikülozu ile mücadelede yüksek lif (20-35 gr/gün) ile beslenme önem kazanır. Bunun dışında düzenli spor yapmak gayet yararlıdır. Ayrıca, antibiyotikler, mesazalin gibi bazı ilaçlar tedavide kullanılır. Bu önlemler ile bağırsak içi basıncı düşürerek % 70-100 oranında tedavide başarı elde edilebilir. Bu önlemlerin tedavide başarılı olmadığı olgularda ameliyat gerekebilir ve burada laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi ile girişim tercih edilir.