Polipler kalın bağırsağın (kolon ve rektum) yüzeyini örten tabakanın (mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (lümen) içine doğru büyüyen oluşumlardır. Başka bir deyişle bağırsağın iç yüzünü döşeyen örtü üzerinde olan kabarıklıklara polip denir.Polipin endoskopi (kolonoskopi-sigmoidoskopi) yardımı ile çıkarılmasına polipektomi denir. Polip endoskopi sırasında...

Karsinoid Tümör Nedir? Karsinoid tümörler sıklıkla sindirim kanalında (gastrointestinal sistem) yerleşirler. Genellikle yavaş büyüyen ve belirti vermeyen ve çok ender görülen tümörlerdir. Karsinoid tümör ve bağırsak kanseri aynı hastalık değildir. ⠀ Karsinoid tümörlerin yerleştiği organlar: Kalın bağırsak, rektum, ince bağırsak, mide, karaciğer, apendiks, pankreas’tır....

Kolorektal kanser vakalarının yaklaşık %10'u 50 yaşın altındaki bireylerde teşhis edilir. Genç yaşta başlayan rektum kanseri görülme sıklığı artış göstermektedir. Ailesinde kolorektal kanser veya ilerlemiş adenomları (kanserli olmayan tümörler) olanlar ve artmış risk ile ilişkili kalıtsal genetik sendromları olanlarda taramalara 50 yaşından erken başlaması önerilir.Kolorektal...

Kalın bağırsak polipleri genellikle iyi huylu olmasına karşın kalın bağırsak kanserleri ile olan ilişkisi kesin olarak gösterilmiştir.Kalın bağırsak kanserlerinin %90’dan fazlası polip zemininde gelişir. Kalın bağırsak poliplerinin polipektomi yapılarak çıkarılması kalın bağırsak kanserinin gelişimini önlemektedir. Bu nedenle kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalıktır.⠀...

Polipler, kalın bağırsağın (Kolon ve rektumun) yüzeyini örten tabakanın (Mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (Lümen) içine doğru büyüyen kabartılardır. Kalın bağırsağın en sık görülen hastalıklarından biridir. Erişkinlerde %15-20 oranında polip gözlenebilir.50 yaş üzerinde ise bu oran %40-50’lere ulaşır. Polipler farklı şekillerde oluşabilir....

Ülkemizde hem kadınlarda, hem erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden 3’üncüsü kolon ve rektum kanseridir. Oldukça sessiz gelişir. Korunmak mümkündür. Kalın barsaktaki polipler zamanla kansere dönüşür ve genellikle belirti vermezler.Bu nedenle eğer 50 yaşın üzerindeyseniz hiçbir yakınmanız olmasa da kolonoskopi yaptırınız. Eğer yüksek risk grubundaysanız...

1-31 Mart tarihleri arası, Uluslararası Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak anılır. Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada en önemli sağlık problemlerinden biridir ve milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam etmektedir. Ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır.İstatistikî verilere göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına...

Rektum Kanseri Risk Faktörlerine Göre Tedavi TEM (transanal endoskopik mikrocerrahi) teknik olarak, tümörü makat yolundan çıkarma işlemine (klasik lokal eksizyona) kıyasla rektum tümörlerinin daha düzgün, tek parça (en-blok), tam kalınlıkta çıkarılmasına imkan sağlar.TEM erken evre (T1) ve lenf bezlerine sıçramamış tümörlerde kullanılan bir cerrahi işlemidir. Klasik...

Erken evre T1 tümörleri, eğer tümör saplı ise Haggitt subklasifikasyonuna göre, sapsız ise Kudo/Kikuchi sm-sistemine göre sınıflandırılabilir. İki sistem örtüşmektedir.⠀ ⠀ Eğer sapsız ise rektum duvarındaki (sm içine) ilerleme seviyesi ve kanserin genişliğine göre ilerlemenin genişliği değerlendirilmelidir. Saplı ise, derecesi (grade) lenfovasküler invazyon (LVI) ve tomurcuklanmanın varlığı...

Peritoneal Karsinomatozis’le ilgili “Cerrahi Hipec” dediğimiz, Karın İçi Isıtılmış Kemoterapi Yöntemi, görece yeni tedavi yöntemleri. 90’lı yıllardan bu yana hem dünyada hem ülkemizde sıkça yapılmaya başlandı. Daha önce çaresiz kaldığımız bu hastalıkta şimdi en azından erken tanı koyduğumuz, tümör yükü yüksek olmayan hasta grubuna yararlı olabiliyoruz...